Tempo życia stawia przed każdym coraz to nowe wyzwania. Nie zawsze jest łatwo sprostać wszystkim obowiązkom. Prowadzi to do pojawiania się sytuacji stresogennych, wpływających niekorzystnie na równowagę psychiczną. Jedną z możliwości radzenia sobie z tym problemem jest skorzystanie z pomocy psychologa.

Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie?

Najczęściej przyczyną konfliktów jest brak prawidłowej komunikacji pomiędzy członkami rodziny. Powstają niedomówienia lub każdy spór nawet o błahe sprawy może przerodzić się w kłótnię. Nie sprzyja to kształtowaniu wzajemnych i pozytywnych relacji. Taka sytuacja powinna prowadzić do refleksji nad ustaleniem priorytetów odnośnie do przyjętej hierarchii wartości. Ważna jest motywacja do przeciwdziałania trudnościom i podjęcie wspólnej pracy nad pojawiającymi się problemami. Wszystko to powinno opierać się na zasadach akceptacji i empatii.

Jeśli zawiodą rozmaite sposoby dochodzenia do porozumienia nadchodzi czas, kiedy należy udać się do psychologa. Pomoc specjalisty może polegać na indywidualnych konsultacjach albo wprowadzeniu formuły terapii rodzinnej. Zadaniem psychologa jest rozpoznanie podłoża występujących konfliktów. Uświadomienie klientom tych uwarunkowań jest podstawą dalszych działań. Celem cyklicznych spotkań jest wskazanie metod i technik zachowania asertywnego. Wiąże się to z nauką komunikacji na poziomie wyrażania swoich potrzeb i emocji w sposób jasny i otwarty. Psycholog wskaże również jak spokojnie reagować na krytykę oraz jakiego języka używać, by nie ranić, uczuć rozmówcy. Seria spotkań z psychologiem daje na ogół pozytywne efekty.

Problemy w pracy – pomoże psycholog

W każdym środowisku pracowniczym zachodzi konkurencja dotycząca wyników, osiągnięć i wspinania się po szczeblach kariery zawodowej. Powoduje to szereg napięć pomiędzy członkami załogi albo na linii pracownik – zwierzchnik. Zła atmosfera w pracy przekłada się na pogorszenie tych relacji, a co za tym idzie złe samopoczucie osoby w nie uwikłanej. Jest to dobra chwila kiedy należy udać się do psychologa. Zwlekanie z reakcją na traumatyczne wydarzenia w firmie może coraz bardziej pogarszać sytuację. Psycholog przede wszystkim daje klientowi wsparcie emocjonalne, a ponadto może wskazać rozmaite sposoby wyjścia z tej sytuacji. Niekiedy nawet w sensie dosłownym. Jeśli pacjent nie czuje się komfortowo w swoim środowisku, może zrezygnować z dotychczasowego stanowiska i znaleźć pracę, która lepiej spełni jego oczekiwania. Rolą psychologa jest danie mu pozytywnego wzmocnienia poprzez wskazanie dobrych stron takiego rozwiązania.

Ważne jest zdrowie psychiczne

Decyzja o tym, kiedy należy udać się do psychologa, powinna być podjęta z chwilą odczuwania na co dzień dyskomfortu psychicznego. Szczególnie jeśli do tego pojawiają się symptomy takie jak bezsenność, bóle głowy, lęki, albo znacznie obniżony nastrój. Mogą to być przejawy zaburzeń nerwicowych. Rozmowa z psychologiem pozwala na rozładowanie napięć poprzez bardziej obiektywne spojrzenie na aktualne problemy. Sesje terapeutyczne pozytywnie wpływają na zachowanie zdrowia psychicznego.

Author

autor